ติดต่อ

ข้อมูล

สำนักงานสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

T.02-791-6299
Fax.02-791-6298
(ติดต่อเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.00 น.)

การเดินทางมาสำนักงานสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

1. จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มามหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางโดย
1.1 รถโดยสารประจำทาง
สาย 510 (พระประแดง – รังสิต) ใช้เส้นทางถ.วิภาวดีรังสิต
สาย 29, สาย 529 (ม.ธรรมศาสตร์รังสิต – หัวลำโพง) ใช้เส้นทางถ.วิภาวดีรังสิต
สาย 503 (สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ – รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน
สาย 34 (หัวลำโพง – รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน
สาย 39 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ม.ธรรมศาสตร์รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน
สาย 39 (รถปรับอากาศ) (สนามหลวง – รังสิต) ใช้เส้นทางถ. พหลโยธิน
สาย 59 (สนามหลวง – รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธินและถ.วิภาวดีรังสิต

1.2 รถตู้ร่วมบริการ
สาย 83 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน (จอดหน้ารพ.ราชวิถี)
สาย 84 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ราชมงคล) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน (จอดหน้าภัตตาคารพงหลี)
สาย 85 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ม.ธรรมศาสตร์รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน (ป้ายรถเมล์ฝั่งเดียวกับ ร.พ.พระมงกุฎเกล้า)

หมายเหตุ:
จากดอนเมืองถึงป้ายรถเมล์หน้า หมู่บ้านเมืองเอกประมาณ 3 กิโลเมตร โดยสังเกตได้จากหัวมุมซอยพหลโยธิน 87 จะมีธนาคารทหารไทย สาขาย่อยตลาดสี่มุมเมือง ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตรจากปากซอย โดยท่านสามารถเลือกโดยสารได้ 2 ทางเลือกคือ รถสองแถว หรือ รถจักรยานยนตร์รับจ้าง ก็จะมาถึงด้านในของมหาวิทยาลัยรังสิตทันที ซึ่งระหว่างเดินทางเข้ามาจะมีป้ายบอกทางอยู่ตลอดระยะ

1.3 รถยนต์ส่วนตัว
ใช้เส้นทางสามเหลี่ยมดินแดง ถนนวิภาวดีรังสิต โดยวิ่งตรงผ่านท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง (ดินแดงมาถึงดอนเมืองระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร) ชิดซ้ายเข้าทางคู่ขนานผ่านอนุสรณ์สถานแห่งชาติทางด้านตรงข้ามขวามือ แล้วจะเจอตลาดสี่มุมเมืองทางด้านซ้ายมือและเซียร์รังสิตทางขวามือ ตรงมาประมาณ 200 เมตร ท่านจะปั้ม ESSO ให้รีบชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายเช้าซอยพหลโยธิน 87 (ธนาคารทหารไทยอยู่หัวมุมถนน) ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตรจากปากซอย ซึ่งระหว่างเดินทางเข้ามาจะมีป้ายบอกทางอยู่ตลอดระยะ

2. จากสยามสแควร์ มา มหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางโดย
2.1 รถโดยสารประจำทาง
สาย 29 (ม.ธรรมศาสตร์รังสิต – หัวลำโพง) ใช้เส้นทางถ.วิภาวดีรังสิต
สาย 34 (หัวลำโพง – รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน

หมายเหตุ:
ท่านสามารถขึ้นรถโดยสารประจำทางหน้าห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง (MBK) จากดอนเมืองถึงป้ายรถเมล์หน้าหมู่บ้านเมืองเอกประมาณ 3 กิโลเมตร โดยสังเกตได้จากหัวมุมซอยพหลโยธิน 87 จะมีธนาคารทหารไทย สาขาย่อยตลาดสี่มุมเมือง ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตรจากปากซอย โดยท่านสามารถเลือกโดยสารได้ 2 ทางเลือกคือ รถสองแถว หรือ รถจักรยานยนตร์รับจ้าง ก็จะมาถึงด้านในของมหาวิทยาลัยรังสิตทันที ซึ่งระหว่างเดินทางเข้ามาจะมีป้ายบอกทางอยู่ตลอดระยะ

2.2 รถยนต์ส่วนตัว
ใช้เส้นทางถนนพญาไท เริ่มจากสี่แยกปทุมวัน ตรงมาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และใช้เส้นทางสามเหลี่ยมดินแดง ถนนวิภาวดีรังสิต โดยวิ่งตรงผ่านท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง (ดินแดงมาถึงดอนเมืองระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร) ชิดซ้ายเข้าทางคู่ขนานผ่านอนุสรณ์สถานแห่งชาติทางด้านตรงข้ามขวามือ แล้วจะเจอตลาดสี่มุมเมืองทางด้านซ้ายมือและเซียร์รังสิตทางขวามือ ตรงมาประมาณ 200 เมตร ท่านจะเห็นปั้ม ESSO ให้รีบชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายเช้าซอยพหลโยธิน 87 (ธนาคารทหารไทยอยู่หัวมุมถนน) ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตรจากปากซอย ซึ่งระหว่างเดินทางเข้ามาจะมีป้ายบอกทางอยู่ตลอดระยะ

3. จากสนามหลวง มา มหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางโดย
3.1 รถโดยสารประจำทาง
สาย 503 (สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ – รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน
สาย 59 (สนามหลวง – รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธินและถ.วิภาวดีรังสิต
สาย 39 (รถปรับอากาศ) (สนามหลวง – รังสิต) ใช้เส้นทางถ. พหลโยธิน

หมายเหตุ:
จากดอนเมืองถึงป้ายรถเมล์หน้าหมู่บ้านเมืองเอกประมาณ 3 กิโลเมตร โดยสังเกตได้จากหัวมุมซอยพหลโยธิน 87 จะมีธนาคารทหารไทย สาขาย่อยตลาดสี่มุมเมือง ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตรจากปากซอย โดยท่านสามารถเลือกโดยสารได้ 2 ทางเลือกคือ รถสองแถว หรือ รถจักรยานยนต์รับจ้าง ก็จะมาถึงด้านในของมหาวิทยาลัยรังสิตทันที ซึ่งระหว่างเดินทางเข้ามาจะมีป้ายบอกทางอยู่ตลอดระยะ

3.2 รถยนต์ส่วนตัว
ใช้เส้นทางถนนราชดำเนิน มุ่งตรงลานพระบรมรูปทรงม้า เลี้ยวขวาเข้าถนนศรีอยุธยา เลี้ยวซ้ายถนนพญาไท ตรงไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และใช้เส้นทางสามเหลี่ยมดินแดง ถนนวิภาวดีรังสิต โดยวิ่งตรงผ่านท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง (ดินแดงมาถึงดอนเมืองระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร) ชิดซ้ายเข้าทางคู่ขนานผ่านอนุสรณ์สถานแห่งชาติทางด้านตรงข้ามขวามือ แล้วจะเจอตลาดสี่มุมเมืองทางด้านซ้ายมือและเซียร์รังสิตทางขวามือ ตรงมาประมาณ 200 เมตร ท่านจะพบปั้ม ESSO ให้รีบชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายเช้าซอยพหลโยธิน 87 (ธนาคารทหารไทยอยู่หัวมุมถนน) ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตรจากปากซอย ซึ่งระหว่างเดินทางเข้ามาจะมีป้ายบอกทางอยู่ตลอดระยะ

4. จากสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต มา มหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางโดย
4.1 รถโดยสารประจำทาง
สาย 510 (พระประแดง – รังสิต) ใช้เส้นทางถ.วิภาวดีรังสิต
สาย 29 (ม.ธรรมศาสตร์รังสิต – หัวลำโพง) ใช้เส้นทางถ.วิภาวดีรังสิต
สาย 503 (สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ – รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน
สาย 34 (หัวลำโพง – รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน
สาย 39 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ม.ธรรมศาสตร์รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน
สาย 59 (สนามหลวง – รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธินและถ.วิภาวดีรังสิต

4.2 รถตู้ร่วมบริการ
สาย 83 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน (จอดหน้าร.พ.ราชวิถี)

หมายเหตุ:
จากดอนเมืองถึงป้ายรถเมล์หน้าหมู่บ้านเมืองเอกประมาณ 3 กิโลเมตร โดยสังเกตได้จากหัวมุมซอยพหลโยธิน 87 จะมีธนาคารทหารไทย สาขาย่อยตลาดสี่มุมเมือง ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตรจากปากซอย โดยท่านสามารถเลือกโดยสารได้ 2 ทางเลือกคือ รถสองแถว หรือ รถจักรยานยนตร์รับจ้าง ก็จะมาถึงด้านในของมหาวิทยาลัยรังสิตทันที ซึ่งระหว่างเดินทางเข้ามาจะมีป้ายบอกทางอยู่ตลอดระยะ

4.3 รถยนต์ส่วนตัว
ท่านสามารถใช้เส้นทาง Tollway ด่านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ บริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยลงถนนวิภาวดีรังสิต ด่านรังสิต-ลำลูกกา (จากบริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยถึงลำลูกกาประมาณ 15 กิโลเมตร) ชิดซ้ายเข้าทางคู่ขนานผ่านอนุสรณ์สถานแห่งชาติทางด้านตรงข้ามขวามือ แล้วจะพบตลาดสี่มุมเมืองทางด้านซ้ายมือและเซียร์รังสิตทางขวามือ ตรงมาประมาณ 200 เมตร ท่านจะพบปั้ม ESSO ให้รีบชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายเช้าซอยพหลโยธิน 87 (ธนาคารทหารไทยอยู่หัวมุมถนน) ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตรจากปากซอย ซึ่งระหว่างเดินทางเข้ามาจะมีป้ายบอกทางอยู่ตลอดระยะ

5. จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฝั่งถนนพหลโยธิน) มา มหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางโดย
5.1 รถโดยสารประจำทาง
สาย 520 (ม.รามคำแหง – ตลาดไทรังสิต) ใช้เส้นถ. พหลโยธิน
สาย 39 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ม.ธรรมศาสตร์รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน
สาย 39 (รถปรับอากาศ) (สนามหลวง – รังสิต) ใช้เส้นทางถ. พหลโยธิน
สาย 503 (สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ – รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน
สาย 34 (หัวลำโพง – รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน
สาย 95 ก (ม.รามคำแหง – รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธินและถ.วิภาวดีรังสิต

5.2 รถตู้ร่วมบริการ
สาย 83 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน (จอดหน้ารพ.ราชวิถี)
สาย 84 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ราชมงคล) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน (จอดหน้าภัตตาคารพงหลี)
สาย 39 (มีนบุรี – ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน (จอดหน้าตลาดมีนบุรี)
สาย 94 (ม.รามคำแหง – รังสิต) ใช้เส้นทางถ.พหลโยธิน (จอดหน้าเดอะมอลล์ รามฯ)

หมายเหตุ:
จากดอนเมืองถึงป้ายรถเมล์หน้าหมู่บ้านเมืองเอกประมาณ 3 กิโลเมตร โดยสังเกตได้จากหัวมุมซอยพหลโยธิน 87 จะมีธนาคารทหารไทย สาขาย่อยตลาดสี่มุมเมือง ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตรจากปากซอย โดยท่านสามารถเลือกโดยสารได้ 2 ทางเลือกคือ รถสองแถว หรือ รถจักรยานยนตร์รับจ้าง ก็จะมาถึงด้านในของมหาวิทยาลัยรังสิตทันที ซึ่งระหว่างเดินทางเข้ามาจะมีป้ายบอกทางอยู่ตลอดระยะ

5.3 รถยนต์ส่วนตัว
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฝั่งถนนพหลโยธิน) ขับตรงมาประมาณ 1 กิโลเมตร ให้ชิดขวาเพื่อลอดอุโมงค์อนุสาวรีย์หลักสี่ มุ่งหน้าถนนสะพานใหม่ ขับตรงประมาณ 2-3 กิโลเมตร จะพบอนุสรณ์สถานแห่งชาติอยู่ทางซ้ายมือ ให้ขึ้นสะพานข้ามมายังรังสิต ท่านจะพบเมอร์รี่คิง รังสิตอยู่ทางสุดสะพานทางด้านซ้ายมือ ขับตรงมาจะพบตลาดสี่มุมเมืองทางด้านซ้ายมือและเซียร์รังสิตทางขวามือ ตรงอีกมาประมาณ 200 เมตร ท่านจะพบปั้ม ESSO ให้รีบชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายเช้าซอยพหลโยธิน 87 (ธนาคารทหารไทยอยู่หัวมุมถนน) ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตรจากปากซอย ซึ่งระหว่างเดินทางเข้ามาจะมีป้ายบอกทางอยู่ตลอดระยะ

6. จากฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิตหรือเมเจอร์ รังสิต มา มหาวิทยาลัยรังสิต (ด้านจ.ปทุมธานี)
ท่านสามารถขึ้นรถเมล์หน้าฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิตหรือด้านข้างของเมเจอร์ รังสิต โดยลงรถเมล์หน้าร้านโชคชัย สเต็ก เฮ้าส์ และข้ามสะพานลอยมาหน้าหมู่บ้านเมืองเอก (ซอยพหลโยธิน 87) มีธนาคารทหารไทย สาขาตลาดสี่มุมเมืองอยู่หัวมุมถนน ระยะทางมามหาวิทยาลัยรังสิตเดินทางประมาณ 2 กิโลเมตรจากปากซอย ซึ่งท่านสามารถเดินทางโดยรถสองแถว หรือรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ซึ่งระหว่างเดินทางเข้ามาจะมีป้ายบอกทางอยู่ตลอดระยะ

(ด้านจ.ปทุมธานี)
ท่านสามารถใช้บริการรถแท็กซี่จากหน้าฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิตหรือด้านข้างของเมเจอร์ รังสิต (จากฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิตหรือเมเจอร์ รังสิต ถึง มหาวิทยาลัยรังสิต ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร) และบอกคนขับรถว่าต้องการจะมามหาวิทยาลัยรังสิต โดยให้ใช้เส้นทางปทุมธานี ดังนั้นคนขับจะต้องกลับรถที่ถนนด้านข้างเมเจอร์ รังสิตเพื่อเข้าจ.ปทุมธานี (รังสิต – ปทุมธานี) และประมาณ 500 เมตร จะพบสะพานข้ามแยกแรก ให้ขึ้นสะพานนั้นมา เมื่อลงสะพานให้รีบชิดซ้ายไว้ (โดยไม่ต้องขึ้นสะพานข้ามแยกที่สอง) ขับตรงมาประมาณ 300 เมตร เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกใต้สะพานข้ามแยกที่ 2 และตรงมาประมาณ 20 เมตร จะพบป้ายบอกทางมหาวิทยาลัยรังสิตและโรงเรียนสาธิตฯ หน้าถนนซ่อมสร้างให้เลี้ยวซ้ายเข้ามา ซึ่งเลี้ยวเข้ามาจะมีป้ายบอกทางตลอดระยะ

7. จากห้าแยกปากเกร็ด มา มหาวิทยาลัยรังสิต
ท่านสามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวจากห้าแยกปากเกร็ดมามหาวิทยาลัยรังสิต เนื่องจากเส้นทางด้านล่างนี้เป็นเส้นทางลัดเพื่อเข้าสู้ด้านหลังของหมู่บ้านเมืองเอก จึงไม่มีรถเมล์โดยสารประจำทาง

มี 2 เส้นทางให้ท่านเลือกใช้ ดังนี้

7.1 โดยถนนแจ้งวัฒนะ
จากห้าแยกปากเกร็ดมามหาวิทยาลัยรังสิตโดยใช้ถนนแจ้งวัฒนะ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร จากห้าแยกปากเกร็ดเลือกใช้เส้นทางถนนแจ้งวัฒนะ ขับตรงมาอีกประมาณ 9 กิโลเมตร ผ่านเมืองทองธานี (ด้านซ้ายมือ) ลอดใต้ทางด่วน (ด่านแจ้งวัฒนะ) และตรงไป และเลี้ยวซ้ายก่อนข้ามคลองประปา เพื่อเข้าถนนเลียบคลองประปา จะมีป้ายบอกทางมหาวิทยาลัยรังสิต (เส้นทางจะเป็นถนนสองเลนวิ่งสวนกัน โปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง) วิ่งตรงประมาณ 4.3 กิโลเมตรจนพบสี่แยกไฟแดง (สี่แยกศรีสมาน) ให้เลี้ยวขวา จากนั้นประมาณ 350 เมตร ให้เลี้ยวซ้ายที่แยกเล็กอันแรก แล้ววิ่งตรงอย่างเดียวประมาณ 3.5 กิโลเมตร จนสุดทางก็จะพบทางเข้าด้านหลังของหมู่บ้านเมืองเอก เลี้ยวซ้ายแล้วกลับรถทันที ขับตรงมาเรื่อยๆ เป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร แล้วจะพบวงเวียนก็ขับตรงต่อไปอีก ประมาณ 400 เมตร จะพบป้อมตำรวจอยู่ทางซ้ายมือ ฝั่งตรงข้ามมี 7-Eleven และเลี้ยวซ้ายตรงจุดนี้อีก 150 เมตร ท่านก็จะพบมหาวิทยาลัยรังสิตอยู่ซ้ายมือ

7.2 โดยถนนติวานนท์
จากห้าแยกปากเกร็ดมามหาวิทยาลัยรังสิตโดยใช้ถนนติวานนท์ ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร จากห้าแยกปากเกร็ดขับตรงเข้าสู่ถนนติวานนท์ ประมาณ 15 กิโลเมตร จะพบสี่แยกสวนสมเด็จให้เลี้ยวขวา อีกประมาณ 5 กิโลเมตรจนพบสี่แยกศรีสมานและคลองประปา ให้ขับตรงข้ามแยกไป และอีกประมาณ 350 เมตรให้เลี้ยวซ้ายที่แยกเล็กอันแรก แล้ววิ่งตรงอย่างเดียวประมาณ 3.5 กิโลเมตร จนสุดทางก็จะพบทางเข้าด้านหลังของหมู่บ้านเมืองเอก เลี้ยวซ้ายแล้วกลับรถทันที ขับตรงมาเรื่อยๆ เป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร แล้วจะพบวงเวียนก็ขับตรงต่อไปอีก ประมาณ 400 เมตร จะพบป้อมตำรวจอยู่ทางซ้ายมือ ฝั่งตรงข้ามมี 7-Eleven และเลี้ยวซ้ายตรงจุดนี้อีก 150 เมตร ท่านก็จะพบมหาวิทยาลัยรังสิตอยู่ซ้ายมือ

ARE YOU READY TO WORK WITH US?

LETS GO