สำนักงานสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

บริการ

ศาลาดนตรีสุริยเทพ

โรงละครขนาด 1,000 ที่นั่ง รองรับการจัดคอนเสิร์ต ละครเวที สัมมนา งานเปิดตัวสินค้า และกิจกรรมอื่นๆ

สถานที่ประชุม-สัมมนา

ให้บริการสถานที่ห้องประชุมและห้องอบรมสัมมนา ทั้งแบบประชุมกลุ่มย่อย จนถึงงานจัดเลี้ยงสัมมนาขนาดใหญ่

Film Location

ให้บริการสถานที่ถ่ายภาพยนตร์ โฆษณา ละคร ซีรี่ส์ และทุกคอนเทนต์ ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต

สถานที่จัดงานแต่งงาน

ให้บริการสถานที่จัดงานแต่งงานภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมอุปกรณ์โสตทัศณูปกรณ์ที่ทันสมัยครบครัน

ข่าวสารและกิจกรรม

ม.รังสิต จัดกิจกรรม RSUnival 2024

สำนักนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมด้วยสถาบันศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคม จัดกิจกรรม RSUnival 2024

ห้องประชุม-สัมมนา

บริการห้องประชุมสัมมนาสำหรับบุคคลภายนอก รองรับการประชุมกลุ่มย่อยจนถึงงานสัมมนาขนาดใหญ่ 

สำนักงานสิทธิประโยชน์

เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร : 02-791-6299
แฟ็กซ์ : 02-791-6298
อีเมล : musicsala@rsu.ac.th