ห้องประชุมขนาดกลาง

ห้อง Auditorium ตึก 11

ห้อง Auditorium ตึก 11 เป็นห้องประชุมขนาดกลาง ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคารรัตนคุณากร รองรับการจัดงานประชุม งานสัมมนา งานอบรม และงานแฟนมีติ้งขนาดกลาง รองรับผู้ร่วมงานไม่เกิน 230 คน 

ห้องนิทรรศการ ศาลากวนอิม

ศาลากวนอิมเป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมจีนและไทย มีห้องอเนกประสงค์ขนาดกลาง พร้อมเวทีและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์พื้นฐาน รองรับการจัดงานอบรมสัมมนา และงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) รองรับการผู้ร่วมงานไม่เกิน 150 คน 

ห้องสุริยเทพ ศาลาดนตรีสุริยเทพ

ห้องสุริยเทพเป็นห้องอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในศาลาดนตรีสุริยเทพ โดยสถานที่แห่งนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดเรียบและหรู รองรับการใช้งานได้อย่างหลากหลายฟังก์ชั่น ถูกออกแบบภายใต้โทนห้องสีขาวสว่างรองรับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่น แถลงข่าว เปิดตัวสินค้า งานแต่งงาน งานสัมมนา งานอบรม งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) และงานอื่นๆ   รองรับการจัดงานในรูปแบบ class room ไม่เกิน 150 ท่าน